Дарители за паметника на Васил Левски в Троян

Паметникът на Васил Левски в Троян е финансиран от инициативния комитет с дарения от всички троянци - деца, пенсионери, работещи, предприемачи, хора на изкуството. Има и дарения от лица, които са съпричастни към делото на Васил Левски, макар и да не са пряко свързани с града.

Ето списък на известните дарители:

ОБЩИНА ТРОЯН                                                               - 30000 лв.

РОТАРИ КЛУБ ТРОЯН                                                      - 7000 лв.

ПРОФ. ИВАН ГАВРИЛОВ                                                - 5000 лв.

ЕВГЕНИЙ УЗУНОВ                                                           - 5000 лв

ВЕНЕЛИН АНГЕЛОВ                                                        - 2000 лв.

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ КЪМ НУПИ „ПРОФ. ВЕНКО КОЛЕВ“

 – ТРОЯН                                                                              - 1393.20 лв.

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ                                                       - 1100 лв.

          Негово светейшество МАКСИМ ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ - награда Почетен

            гражданин на гр. Троян за 2005 г.                                     - 1000 лв.

Проф. МАРКО СЕМОВ - награда Почетен гражданин на гр. Троян за 2006 г.                                                                                             - 1000 лв.

ЦАНКО СПАСОВСКИ                                                      - 1000 лв.

ИВАН ГРЪНЧАРОВ                                                           - 1000 лв.

ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА                                     - 1000 лв.

„РГС“ ООД                                                                          - 1000 лв.

ДОНКА МИХАЙЛОВА                                                      - 1000 лв.

Д-Р ВИОЛЕТА КОЙНОВСКА                                           - 1000 лв.

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА                                                   - 1000 лв.

ЦВЕТОМИР АНГЕЛОВ                                                     - 1000 лв.

МЛАДЕН МОНДЕШКИ                                                    - 1000 лв.

„СОЛИД 85“ ЕООД                                                            - 1000 лв.

„СИНИ КО ИНТЕРИОР“ ЕООД                                       - 1000 лв.

АРХ. ПЕНКО ТЕРЗИЕВ                                                     - 1000 лв.

ИВАН ДРАГНЕВСКИ                                                        - 1000 лв.

НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ                                       - 1000 лв.

ПЕТКО МИТКОВ ПЕНКОВ                                             - 1000 лв.

МИЛКО МИЧЕВ                                                                -   702 лв.

МАРГАРИТА ГЛАДКОВА                                               -   500 лв.

ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА 1870“ ТРОЯН                              -   500 лв.

Къща за гости „4-те бора“ Стефка и Игнат Ерелийски  -   500 лв.

ХАРИ ВЕЛЕВ                                                                      -   500 лв.

ИЛИАН ТОДОРОВСКИ                                                     -   500 лв.

            РАДОСЛАВ КОВАЧЕВ  /РОКО/                                      -   500 лв.

            БОРИС КОЖУХАРОВ НОТАРИУС                                 -   500 лв.

            РАДА И СТЕФАН ЛЕСИДРЕНСКИ                                -   500 лв.

            МАРИЯ И ГЕОРГИ ЛЕСИДРЕНСКИ                              -   500 лв.

            „ТПГ ТРАНСПОРТ“ ЕООД                                               -   500 лв.

            ДИЛЯН ЙОВЕВ                                                                  -   500 лв.

            „ТЪРГОВИЯ ТРОЯН“АД                                                  -   500 лв.

ПАВЕЛ АНТОНОВ СТОИМЕНОВ                                  -   500 лв.

„АС - 12“  ЕООД                                                                 -   500 лв.

ЙОХАН НАНКОВ ПЕТКОВ                                             -   500 лв.

ЕМИЛИАН ПЛАМЕНОВ ЕВТИМОВ                              -   500 лв.

ДИМИТЪР ВЪЛЕВ                                                             -   480 лв.

ЛОВНОРИБАРСКА ДРУЖИНКА ВЕЛЧЕВО                 -   415 лв.

„СТОЕВИ МАКС ГРУП“ ЕООД                                       -   400 лв.

ЛАЛЬО ПИРОНКОВ                                                          -   400 лв.

СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ТРОЯН - УЧЕНИЦИ                 -   350 лв.

            МИНКО РАСТАШКИ                                                        -   300 лв.

            РАДОСЛАВ ХРИСТОВ                                                      -   300 лв.

ПОЖАРНА СЛУЖБА - ТРОЯН - СЛУЖИТЕЛИ           -   290 лв.

БОРИСЛАВ КУШЕВ                                                          -   250 лв.

ИВАН ЦЪРОВСКИ                                                             -   250 лв.

ИВАН КАЛЧЕВ                                                                  -   250 лв.

МАРИЯН ДАНЧЕВ                                                            -   200 лв.

„КАМ“ ООД Камен Личев                                                 -   200 лв.

ВАСИЛ РАДОЙЧЕВСКИ                                                   -   200 лв.

СТЕФАН МАНЧЕВ                                                            -   200 лв.

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ НЕНКОВ                                        -   200 лв.

КРЕМЕНА И МОМЧИЛ ВЛАХОВСКИ                          -   200 лв.

УЧЕНИЦИ IVА клас ОУ „Христо Ботев“-Троян            -   130 лв.

„УНИВЕРСАЛСТРОЙ“ ЕООД                                          -   130 лв.

ПЛАМЕН БОЧЕВ                                                               -   100 лв.

ХРИСТОФОР СТАЕВСКИ                                                -   100 лв.

СИМЕОНКА КОВАЧЕВА                                                 -   100 лв.

ЦВЕТАНКА НЕОФИТОВА                                              -   100 лв.

РУМЯНА МАРКОВА                                                         -   100 лв.

МИЛКО СТАНЧЕВ                                                            -   100 лв.

ТОТЮ БЕНЕВ                                                                     -   100 лв.

ЦЕНКА НИКОЛОВА                                                          -   100 лв.

ДОРА ДОБРЕВА                                                                 -   100 лв.

МАРИАН ШЕЙТАНОВ                                                     -   100 лв.

„ПРОФИ БИЛД“ ООД                                                        -   100 лв.

ХРИСТО ДИМОВ                                                               -   100 лв.

ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ                                                           -   100 лв.

МАРАЯ ВЪЛЕВА                                                               -   100 лв.

ИВАЙЛО ПЕЛОВСКИ                                                       -   100 лв.

СТАНИСЛАВ ЛИФТОВ                                                    -   100 лв.

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СТЕФАНОВ                             -   100 лв.

КОНСТАНТИН ИВАНОВ ФИЧЕВ                                  -   100 лв.

ЗДРАВКО БОРИСЛАВОВ НИКОЛОВ                            -   100 лв.

Д-Р АНАТОЛИ ДУКОВСКИ                                             -   100 лв.

КРАСИМИРА АМАНФО                                                   -     97.50 лв.

ВАСИЛ ПАВЛОВ СТОЯНОВ                                           -     97.50 лв.

ХРИСТИНА БАНЕВА                                                        -     81 лв.

ДАНИЕЛА КАЦАРОВА                                                     -     80 лв.

СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“                                   -     70 лв.

ХРИСТО БОРИСОВ                                                           -     60 лв.

ТИХОМИР НАНКОВ                                                         -     50 лв.

ВЕЛИСЛАВА МАРИНОВА                                              -     50 лв.

ЛЮБЕН ДОСЕВ                                                                  -     50 лв.

РАДКА ДОСЕВА                                                                -     50 лв.

ХАРАЛАН НЕДЕВ                                                             -     50 лв.

МАРИН АНГЕЛОВ                                                            -     50 лв.

БОНА МАРИНОВА                                                            -     50 лв.

ХРИСТО КОМИТОВ                                                          -     50 лв.

ПАВЛИНА ПЕНОВСКА                                                    -     50 лв.

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ – ТРОЯН        - 50 лв.

ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ                                            -     50 лв.

ХРИСТО ИВАНОВ БОТЕВ                                               -     50 лв.

ЯНКА ГЕРГАНОВА                                                           -     50 лв.

СИМОНА ДАНГУРОВА                                                   -     40 лв.

ИВАНУШКА ХАДЖИЙСКА                                            -     40 лв.

СТАНКА ХИТРОВА                                                           -     40 лв.

ДЕЯН СЕМЕРДЖИЕВ                                                       -     40 лв.

ИВАН МИНКОВ                                                                 -     40 лв.

НАДЕЖДА ВЛАСКОВА                                                    -     30 лв.

ЦЕНКА ДОЧЕВА                                                               -     25 лв.

СЪБКА ПЕТКОВА                                                              -     25 лв.

Д-Р ВАЛЯ ПЕТКОВА                                                        -     25 лв.

ГЕОРГИ ВАЧКОВ                                                               -     20 лв.

МАРИЯ ВЛАСКОВА                                                          -     20 лв.

ТЕОДОРА СЛАВОВА                                                        -     10 лв.

РАДМИЛА СТАВРЕВА                                                     -       5 лв. 

КАКТО И МНОГО АНОНИМНИ ДАРИТЕЛИ, ВНЕСЛИ СУМИ В КУТИИТЕ ЗА ДАРЕНИЯ И КУПИЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛНИ КАРТИЧКИ.

ДАРЕНИЯТА СА ПОДРЕДЕНИ ПО ТЯХНАТА СТОЙНОСТ.

ДАРЕНИЯТА НА ЕДНАКВА СТОЙНОСТ СА ПОДРЕДЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪРШВАНЕТО ИМ.

 НЕПАРИЧНИ ДАРЕНИЯ

ХУДОЖНИКЪТ ИВАН ХАДЖИЙСКИ ИЗГОТВИ ПРОЕКТИ ЗА ВСИЧКИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ НА КАМПАНИЯТА ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА.

ГЕНАДИЙ МАРИНОВ ПРЕДОСТАВИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО РЕКЛАМА НА ДАРИТЕЛСКАТА КАМПАНИЯ И БАНКОВАТА СМЕТКА ВЪВ ВСЕКИ БРОЙ НА ВЕСТНИК „ТРОЯН 21“ ОТ НАЧАЛОТО НА КАМПАНИЯТА, БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ.

„КАЛЧЕВ ДИЗАЙН“ ООД ИЗГОТВИ ДАРИТЕЛСКИТЕ КУТИИ

ПАУНА ШОПОВА - ХУДОЖНИК ПОДАРИ КАРТИНА, МАСЛЕНИ БОИ, 30/40 „МАКОВЕ“

ДОБРОМИР НЕШЕВ – ХУДОЖНИК ПОДАРИ КАРТИНА НАТЮРМОРТ ОТ СЕРИЯ „ТРОЯНСКИ ДУХ“, МАСЛЕНИ БОИ, 38/46 СМ.

ЦВЯТКО ДОЧЕВ – ХУДОЖНИК ПОДАРИ КАРТИНА „ПОРТРЕТ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, МАСЛЕНИ БОИ 61/76 СМ.

ПРОФ. ГЕОРГИ ЧАПКЪНОВ /ЧАПА/ ДАРИ 3 БР. ЛИТОГРАФИИ

ДРУЖЕСТВО „ТРАДИЦИЯ-ТРОЯН, АПРИЛЦИ“ ДАРИ ЗА КАМПАНИЯТА 96 БР. КНИГИ ИЗДАДЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО.

МАРИАНА ГАРЕВА изготви рамки за три броя литографии на Георги Чапкънов

ГАЛЕРИЯ „СЕРЯКОВА КЪЩА“ с представител Мариела Шошкова подготви изложба и тържество за представяне на картини за продажба на 02.03.2023 г.

Инж. ДЕТЕЛИН АНДРЕЕВ изготви безплатно вертикална планировка и геодезическа помощ.

Инж. ДЕЛЯН ЕНКИН изготви безплатно доклад за съответствие на проектите и помощ по съгласуването.

Инж. АНГЕЛ АНГЕЛОВ изготви безплатно проект в част „Електро“.

ДИМИТЪР ВЪЛЕВ цялостна логистична подкрепа - осигури транспорт на паметника от Сопот до Асеновград и от Асеновград до Троян – два пъти, транспорт в Троян, разтоварване и монтаж на елементите за паметника.

ЕМИЛИАН ПЛАМЕНОВ ЕВТИМОВ осигури безплатно строителните дейности.

БРАТЯ ГЪРКОВИ осигуриха бетон и бетонови смеси за строителството.

Инж. КРАСИМИР МИРЧЕВ купи материалите и изгради цялата електрическа система за осветление на паметника.

 ДАРИТЕЛИ ЧРЕЗ КУПЕНИ КАРТИНИ:

  1. ФИТОФАРМА“ ЕООД /три броя литографии на Чапа/ - 9000 лв.
  2. ЛЮБОМИР МИЛИЯНОВ ПАУНИКОВ /портрет на Васил Левски от Цвятко Дочев/       - 2500 лв.
  3. БЕНЗИНОСТАНЦИИ „ЙОАНА-89“ ООД /натрюморт на Добромир Нешев/

-   500 лв.

  1. „ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКРАСТВО“ ЕООД – ТРОЯН /Макове на Пауна Шопова/       - 1000 лв.

 Източник: Инициативен комитет за изграждане на паметник на Васил Левски в Троян

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"