Предстои обновяване на Централния общински пазар в Троян

На 26 май на заседанието на Общински съвет – Троян, бе представен проект: „Естетизиране на облика на Централен общински пазар на гр. Троян и инфраструктура“. Той е изработен от „АДА – Агенция дизайн и архитектура“ АД (автори на проекта на „Малкия пазар“) и е в напреднала Техническа фаза. Бяха показани част от архитектурните планове и триизмерни визуализации с новия облик на Пазара.

С оптимално малко намеси по съществуващата материална база и терен, проектът предвижда цялостна реновация на визия и обитаване на едно от любимите и най-важни за живота на града пространства. Ще се демонтират остарялата метална конструкция и схлупените бетонови козирки. На тяхно място се изгражда нов представителен вход, който ще посреща посетители от центъра на града, оборудван с полегата рампа, която ще осигурява адекватен достъп за хора в неравностойно положение. Почти изцяло се запазва масивният сграден фонд и сегашните наематели – ресторантьори и търговци – ще имат възможност да подновят мястото си в една категорично по-луксозна и инфраструктурно много по-добре обезпечена среда. Предвижда се цялостно изграждане на нови площадкови ел. и ВиК мрежи, които да решат проблемите от битово естество.

Пространството на пазара, в момента хаотично застроено с разнородни по вид поставяеми обекти, ще бъде реорганизирано в три ясно дефинирани по функция и облик зони:

Зона 1 за постоянна търговия на закрито с масивна част и паркова среда. Съществуващата гребеновидна сграда ще бъде основно ремонтирана, а срещу нея ще се изградят 2 нови постройки. Между тях се формира пешеходен  площад с паркова среда за отмора и социален контакт, с необходимите за това зеленина, кътове с пейки и чешми.

Обособяват се 11 нови търговски единици с почти еднаква квадратура от около 25 кв. м, всяка от които със собствен санитарен възел, складово пространство, работна площ за продавач и малък салон за клиенти. Единиците са пригодени както за продажба на готова продукция така и за приготвяне на храна на място – бързи закуски, дюнери, хамбургери, катми и палачинки, скара и т.н.

Обособява се и едно заведение за хранене с площ от около 100 кв. м и прилежаща тротоарна площ за разполагане на маси отвън. Симетрично срещу него се предвижда сходно разполагане на маси към търговските обекти за „храна от гише“, и двете със собствено покритие. Те заедно оформят любимата за троянци зона за бързо хранене.

Зона 2. В източния край по оста на пешеходния поток се разполага Покрития пазар, който оформя вторичен вход и посреща клиенти от ул. „Опълченска“. Неговото обемно-пространственото решение е характерно и запомнящо се със своите трапецовидни козирки на различни във височина нива и с основание би се превърнало в емблема за града. Покритието е от профилирана ламарина и прозрачни участъци от поликарбонат за естествено осветление с обща площ от около 500 кв. метра и препраща към визията на Малкия пазар. Предвижда се разполагането на 48 самостоятелни щанда за открита търговия, всеки от които е оборудван с голяма експозиционна площ както и място за лични вещи на продавача. Щандът е типово изделие и предоставя възможност за разместване и добавяне на нови бройки според нуждите на Пазара.

Зона 3. В североизточния край на парцела е оставена незастроена – свободна площ, на която и в момента се извършва откритата търговия на четвъртъчния пазар. Тя ще предлага два режима на работа – за пазарен ден с необходимите паркоместа за микробуси за директна продажба от място, и съответно за максимален брой паркоместа за леки автомобили в останалите дни.

В сградата на сегашната автомивка се обособяват така необходимите нови обществени тоалетни, достъпни за хора в неравностойно положение. Амортизираните и неприятни полувкопани тоалетни ще бъдат разрушени. Предвидени са и кътове за разделно сметосъбиране с възможност за адекватното им обслужване.

Трите зони са дефинирани от вътрешни транспортни алеи, които канализират потоците за преминаване на личните автомобили и на автомобилите за зареждане на търговските обекти, като осигуряват нормално и безконфликтно обслужване.

Важен акцент в бъдещата строителна инициатива е, че реализацията ще се извърши на етапи, което ще даде възможност Пазарът да не спира дейността си. Всеки етап ще приключва с въвеждане в експлоатация на напълно завършени търговски единици, заедно с прилежащата им  инфраструктура и пешеходна територия за нормална експлоатация. Така за наемателите, на които се налага да освободят помещенията си, ще има нови готови чакащи обекти, за които ще могат да участват на търг.

Етапното планиране ще осигури възможност за етапно финансиране, за което вече се търсят алтернативи.

До около два месеца се очаква техническият проект да бъде предаден, одобрен и за него да бъде издадено разрешение за строеж. Това ще бъде краят на ключова фаза към постигането на общата цел: в най-кратък срок троянци да се радват на нов разпознаваем и обичан Общински пазар.

Арх. Мария ВАСИЛЕВА

На снимките в галерията:

Общ поглед върху бъдещите три ясно дефинирани зони на Централния пазар в Троян.

Зона 2 – Покрит пазар.

Схема на Централния пазар след предстоящата реконструкция.

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"