Приключи още един проект за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в Троян

На 22 юни в Община Троян се проведе заключителна пресконференция по проект BG16RFOP001-2.003-0020 "Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ж. к. "Лъгът", бл.12; ул. "Лъгът" №2, бл. "Машстрой-2"; ж. к. "Черногор" №16, 18, 20 - "Арда", "Марица", "Тунджа"; ул. "Опълченска" №12, бл. "Балкан".

Събитието уважиха представители на Областен информационен център - Ловеч, общинската администрация, фирмите изпълнители, сдруженията на собственици на санираните жилищни сгради, журналисти и граждани.

Пресконференцията откри Ангел Ангелов - заместник кмет на община Троян. Той отчете ползите от реализацията на проекта, благодари на екипа и изпълнителите и пожела на живущите в санираните блокове да се радват дълго на ползите от енергийноефективните ремонтни дейности.

Лена Дундева - ръководител на проекта, обстойно представи изпълнените дейности и постигнатите цели като акцентира върху приноса на проекта - по-високо ниво на енергийна ефективност, осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия на живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие, подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

В своето изложение г-жа Дундева не пропусна да благодари на фирмите изпълнители по проекта, които въпреки непредвидените обстоятелства, възникнали в следствие на ковид кризата и високата инфлация, са успели да се справят с работата си качествено и в срок.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"