11 оферти за изработване на проект за основен ремонт на 22 км от Троянския проход

11 са офертите в обществената поръчка за изработване на технически проект за основен ремонт на 22,3 км от проход „Троянски“ (път ІІ-35 Троян – Кърнаре) в участъка от Беклемето до с. Кърнаре в област Пловдив (от км 103+055 до км 125+349), съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Изработването на техническите проекти е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение. Целта на проекта е да се осигури целогодишна проходимост на републиканския път през най-високия старопланински проход в страната и да се подобри свързаността в региона. Трасето преминава  изцяло в планински терен с големи надлъжни наклони и остри завои.

Отворените оферти са на:

ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД;

ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД;

ПЪТПРОЕКТ 2000 ООД;

ВИА-ПЛАН ЕООД;

ПЪТПРОЕКТ ЕООД;

РУТЕКС ООД;

Обединение “Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей” ДЗЗД;

АЛВЕ КОНСУЛТ ЕООД;

ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ ООД;

ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД;

ИЛИЯ БУРДА ЕООД.

Прогнозната стойност на поръчката е 445 880 лв. без ДДС.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"