Росен Веселинов – първи в конкурса за управител на „Общински пазари“

Комисията по конкурса за възлагане управлението на „Общински пазари“ ЕООД – Троян, който се проведе в три етапа на 1 и 2 септември, класира на първо място Росен Веселинов. Освен бившият управител на дружеството и настоящ заместник-управител на област Ловеч, документи бяха подали още двама кандидати – Иван Семерджиев и Ралица Христова.

Ралица Христова – специалист по електроника и магистър по икономика (със специалности счетоводство и контрол и индустриален бизнес и предприемачество), не беше допусната до втория етап на конкурса – представяне на концепция за развитие на „Общински пазари“ ЕООД за срок от три години.

До него и до следващия, трети, етап, включващ въпроси по представената концепция, познаване на нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала, представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества и др., бяха допуснати Иван Семерджиев и Росен Веселинов.

Представянето на Семерджиев – инженер по електроника и автоматика с професионална квалификация и по банков мениджмънт, беше оценено от комисията като „Добро“, а на Веселинов - като „Отлично“.  Това е крайната оценка на комисията, която представлява средноаритметичната оценка от разработената концепция и проведеното събеседване.

Росен Веселинов е класиран на първо място и сега следва Общинският съвет със свое решение да го определи за спечелил конкурса и да се сключи с него договор за възлагане управлението на „Общински пазари” ЕООД – Троян.

Припомняме, че 44-годишният Росен Веселинов е завършил Техническия университет в Габрово като бакалавър по индустриален мениджмънт, а след това защитава магистратура по банков и финансов мениджмънт в същия университет. Втората му магистратура, която завършва през 2015 г., е по право в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

Работил е първо като управител на фирмения магазин на „Велде България“ АД – Троян, а след това като юрисконсулт на дружеството. В началото на февруари 2020 г. поема управлението на „Общински пазари“ и ръководи дружеството до назначаването му за заместник-областен управител в края на януари тази година.

Росен Веселинов е добре познат на троянци и с обществената си дейност като лидер на троянските социалисти, общински съветник и член на Националния съвет на БСП.

На снимките в галерията:

Росен Веселинов

В присъствието на останалите членове на конкурсната комисия, на тримата кандидати и медии председателят на комисията – зам.-кметът Ангел Ангелов, отвори пликовете с документите, а началникът на отдел „Правен“ в общинската администрация – Цвета Димова, провери за наличие на изискуемите.

Тримата кандидати (отляво надясно) – Росен Веселинов, Иван Семерджиев и Ралица Христова.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"