Как потребителите се съобразяват с цените на стоките в условие на криза?

В проведено национално проучване от „Прогрес консулт“ по поръчка на Лидл България през февруари 2021 г., на тема

„Потребителите и кризата“, 48,5% от анкетираните отговарят, че са започнали да обръщат внимание на продукти на атрактивни и изгодни цени. Една трета от потребителите не се влияят от цената на потребителските стоки. Докато за 18,4% от анкетираните цената на продуктите има все по-голямо значение. Анкетата е проведена сред потребители на големите търговски вериги.

Тази анкета изследва поведението на потребителските нагласи при взимане на решение при пазаруване (анкетата е проведена през 2020 г.). В достъпните данни няма информация дали търсенето на потребителски стоки които са на промоция се повишава, но може хипотетично да кажем, че почти една пета от анкетираните пазаруват стоки, които са в намаление или на промоция. Демографските данни на анкета ясно разграничават две различни потребителски групи. Групата на жените е склонни да пазаруват стоки в намаление (или промоция), тази група е два пъти по-голяма от групата на мъжете, тоест групата на жените пазаруваща стоки в намаление е два пъти по-голяма от групата на мъжете.  Тук отново хипотетично може да кажем, че групата на жените се интересува от реклами за намаление по-често от групата на мъжете.

Анкетата на „Прогрес консулт“ анализира и доверието на потребителите към стоки с цена на промоция или в намаление. Почти две трети (или 62%) от потребителите имат доверие в стоките на промоция. Двете потребителски групи на жените и мъжете имат изравнено доверие. Много малък дял имат потребителите (7,5%), които нямат никакво доверие на продукти с намалени цени. Останалите 30,4% нямат доверие на стоки с намалени цени, но се изкушават да ги закупуват.

Друг показател на потребителското поведение е качеството на стоките. Отново две трети (65,7%) от потребителите искат да потребяват качествени стоки, но обръщат внимание на цената. Докато за 26,3% цената на стоката е по-важна и не обръщат внимание на качеството.

Глобалната медицинска криза не повлия сериозно върху навика на пазаруване на българските потребители в големите вериги магазини. Анкетата показва, че половината от потребителите не са променили навиците си на пазаруване. Разпределените на потребителите по честота на пазаруване е разделено на три групи: често, седмично, два пъти в месеца. Резултатите показват почти равно разпределение в нагласите, като групата на пазаруващите веднъж седмично е най-голяма с 35,3% от общия брой пазаруващи.

Други интересни данни от проведената анкета, е че потребителите предпочитат да пазаруват стоки по списък. Само 46,3% от тях биха нарушили това правило с малки изключения, докато 14% от потребителите биха спазили стриктно своя предварително изготвен списък. От всички клиенти на големи супермаркети само 24,6% отиват на пазар без предварително изготвен списък и решават на момента.

Източник на данните за проведеното проучване: Лидл България

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"