Академията по предприемачество в Троян най-после тръгна

В троянското издание на Академията се включиха над 30 предприемачи от различни сектори - дизайн и декорация, дигитална търговия и електронни услуги, туризъм и хотелиерство, образование и социални дейности, авто услуги и др. В троянското издание на Академията се включиха над 30 предприемачи от различни сектори - дизайн и декорация, дигитална търговия и електронни услуги, туризъм и хотелиерство, образование и социални дейности, авто услуги и др.

След като беше отлагано два пъти заради епидемичната обстановка в страната, обучението „Бизнес академия за стартиращи предприемачи“ (BASE), организирано от Съвета на жените в бизнеса в България и Община Троян по проект на фондация „Америка за България“ (ФАБ), вече започна.

Откриването и първата лекция се проведоха на 11 май в залата на общинския съвет.

С приветствия към участниците - 31 предприемачи от Троян и региона, се обърнаха кметът на общината Донка Михайлова, Надя Захариева -  програмен директор „Бизнес, предприемачество и технологии“ във ФАБ, и Ивелина Радевска - директор на Бюрото по труда в града.

„Академията за предприемачи идва точно навреме. След затворения свят, в който живяхме, днес хората изпитват необходимост да участват в събития и инициативи, да са заедно. Имат нужда от мотивация и окуражаване, за да развият своите бизнес идеи. Имат необходимост от вдъхновение, за да стартират новите проекти на живота си“, каза Донка Михайлова. Тя обяви още, че ще внесе в общинския съвет предложение за допълнителна финансова награда в размер на 4 000 лева към осигурения фонд от страна на  фондация „Америка за България“ и Съвета на жените в бизнеса в България, възлизащ на 10 000 лева.  

Надя Захариева припомни, че нашият регион е известен както със занаятите си, така и с предприемаческия и иновативен дух на хората, и добави: „Разположен в центъра на България, той е носител на история, култура, развитие на съвременни технологии и индустрии. Природните дадености на Троян и региона му дават прекрасни възможности за развитие на  съвременните форми на хотелиерство, туризъм и планински спортове. Всичко това ни дава прекрасни условия и предпоставки да развием поредния – 20-ти проект на BASE в България за град Троян заедно с представителите на Съвета на жените в бизнеса“.

Ивелина Радевска пък изрази увереност, че „обучението в Академията за предприемачи определено ще помогне на участниците да доразвият своите идеи и проекти, ще  допринесе за развитието на общността и региона.“     

Курсът започна с лекцията „Откъде да започнем“ на гл. ас. д-р Стефания Темелкова, предприемач и преподавател в Нов български университет. Следват още 11 теми, които ще бъдат представени от водещи мениджъри, иноватори и предприемачи от български и чуждестранни фирми. Идеята на тези срещи е участниците да усвоят работещи практики, да се информират за проблемите в бизнеса и да се запознаят с устойчиви бизнес модели.

От курсистите се очаква да се включват активно в отворени дискусии, да създадат бизнес симулации, да решават казуси и проблеми от сферата на бизнеса, да предложат бизнес идея и да разработят бизнес план. Ролята на преподавателите е да помагат при разработване на бизнес идеята. Целта на Академията е да запълни липсващи знания в стартирането на бизнес и да развие умения за представяне на бизнес идея чрез разработване на бизнес проект.

Обучението в Академията ще завърши с представяне на бизнес идея под формата на проект. На най-добрите ще бъде предоставена възможност да кандидатстват за наградния фонд, осигурен от фондация „Америка за България“ и Съвета на жените в бизнеса в България.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"