Готов е проектопланът за събиране на билки в НП „Централен Балкан“

Готов е проектопланът за събиране на билки в НП „Централен Балкан“ Илюстрация: Ecopartners.bg

Изготвен е проект на годишния план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“, 2021 г., съобщиха от парковата дирекция. Приемането му е задължително условие за издаване на позволително за събиране на билки на територията на Парка.

Целта на документа е да регулира и администрира ползването на лечебни растения на територията на НП „Централен Балкан“, при което да не се допуска увреждане на природните местообитания и целевите видове, като се създадат предпоставки за развитието на екологосъобразен поминък на населението.

Лечебните растения в естествените им находища се опазват от увреждане и унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване като част от естествения растителен генетичен фон със сегашна или бъдеща ценност.

Пълният текст на проекта на годишния план за ползване на лечебни растения за 2021 г. е публикуван на сайта на НП „Централен Балкан“.

Всички заинтересoвани лица и организации могат да подадат писмени предложения и възражение по проекта на Плана в срок до 14 юни 2021 година.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"