От Кози вир до разклона за м. Дудевска – ново улично осветление

Община Троян приключва реконструкцията на уличното осветление в участъка на улица "Долно ливаде" и улица "Сеновоза" в града (от кръстовището на Кози вир до разклона за махала Дудевска), информира кметът Донка Михайлова.

Резултатът от изпълнение на строително-монтажните работи е значително подобряване на видимостта и осветеността на местата за движение на пешеходци по тротоара и повишаване на безопасността при движение на моторни превозни средства по пътя. С монтирането на модерните LED осветителни тела се постига добра енергийна ефективност и икономия на електроенергия.

Участъкът е с обща дължина 1321,6 метра. Монтирани са 33 нови стоманотръбни стълба с LED улично осветително тяло, с вграден катоден отводител за НН и с вграден, предварително програмиран димиращ LED драйвер, а в района на кръстовището на „Кози вир“ са демонтирани старите 5 осветителни тела с компактни луминисцентни лампи и са монтирани нови 9 LED улични осветителни тела с вграден катоден отводител за НН.

С димирането се цели постигане на икономия на ел. енергия и увеличаване живота на осветителните тела. Захранването на стълбовете с електричество се осъществява както с въздушни линии, така и подземно в определени участъци от трасето. На всички стоманотръбни стълбове е изпълнено заземление.

Изпълнител на строително-монтажните работи е фирма „Мирчев Електрик“ ЕООД, Троян, проектант – инж. Ангел Ангелов, а строителен надзор упражнява фирма „Троя консулт“ ЕООД, Троян. Стойността на обекта възлиза на 52 074 лева.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"