Тарифа за предизборна кампания

В рамките на кампанията за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. вестник „Троянски глас“ предлага реклама в печатното си издание и реклама в електронния си сайт - www.glas.troyan.bg

В Таблица 1 са описани пакетни реклами (вестник + уеб сайт).

Пакетна реклама

Цена с вкл. ДДС

Дата на издаване на в. „Троянски глас“

Услуга

Цял предизборен период

1200 лв.

09 Март

16 Март

23 Март

30 Март

-                 Публикация на една вестникарска страница (вътрешна)

-                 Каре (първа страница) размер до 8х10 см.

-                 Банер уеб сайт, размер на основа 515рх и височина 136рх

 

Първа и последна седмица на предизборния период

1000 лв.

09 Март

30 Март

-                 Публикация на една вестникарска страница (вътрешна)

-                 Каре (първа страница) размер до 8х10 см.

-        Банер уеб сайт, размер на основа 515рх и височина 136рх

 

 

В Таблица 2 са описани реклами за един седмичен брой на вестника.

Тип реклама

Цена

Услуга

Каре – първа страница

1 лв./кв. см

вестник

Една цяла вестникарска страница - вътрешна

150 лв.

вестник

½ вестникарска страница - вътрешна

75 лв.

вестник

¼ вестникарска страница - вътрешна

40 лв.

вестник

Влагане на рекламни материали

0,10 лв. за брой

вестник

 

В Таблица 3 са описани цените на реклама в уеб сайт.

Тип реклама

Цена

Услуга

Голям банер

10 лв./ден

Размери на банер: основа 515рх, височина 136 рх;

 

Разположение: централно място над новини

 

Малък банер

4 лв./ден

Размери на банер: основа 205рх, 205рх;

 

Разположение: вдясно от новини

Начин на плащане

Плащането се извършва предварително по банков път или в брой срещу издадена фактура.

Технически изисквания

Размер на вестникарските колони: 1 колона – 40 мм, 2 колони – 83 мм, 3 колони - 125 мм, 4 колони – 168 мм, 5 колони – 212 мм, 6 колони – 255 милиметра.

Забележки:

- Допустими са само афиширани платени публикации на цена по тарифата за съответната страница.

- Рекламата се предоставя в готов вид от възложителя, но в съответствие с посочените технически изисквания.

- Вестникът ще излиза на черно - бял печат.

- Срок за депозиране на рекламата: до 12:00 часа в петъчните дни.

- Всички цени са с включен ДДС.

За допълнителни въпроси оставаме на Ваше разположение: печатно издание - тел. 0886911259; електронен сайт – тел. 0889645499.

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"