Съобщение за провеждане на консултации за състава на подвижни избирателни секции на 16.03.2021 г. в 15,00 ч. в салона на Община Троян

Съобщение за провеждане на консултации за състава на подвижна избирателна секция (при условията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от изборния кодекс), подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно закона за здравето и секционни избирателни комисии в COVID отделения в лечебните заведения, във връзка с произвеждане на избори за народно събрание на 04 април 2021 г.

До парламентарно представените партии и коалиции в 44-то НС,

До коалицията, която има избрани с нейна кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени,

До партии и коалиции, които не са парламентарно представени

 

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 04 април 2021 г., насрочени с Указ № 9 от 14.01.2021 г., /обн. в ДВ бр. 5 от 19.01.2021 г./ на Президента на Република България, на основание чл. 91, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 2117-НС от 22.02.2021 г., Решение № 2159-НС от 02.03.2021 г. и Решение № 2206-НС от 11.03.2021 г. на Централна избирателна комисия, Ви каня на 16.03.2021 г. /вторник/ в 15,00 ч. в салона на Община Троян, за провеждане на консултации за определяне състава на Подвижна избирателна секция (При условията на чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс), Подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето и Секционни избирателни комисии в COVID отделения в лечебните заведения за територията на Община Троян.

 

С уважение,

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

*На основание чл. 6, параграф 1, б. д), предл. второ от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"