Предстоящо: Еднодневен семинар за повишаване капацитета на артистите в Троян

Специален гост на семинара ще бъде артистката Tine Sureаl Lange. Специален гост на семинара ще бъде артистката Tine Sureаl Lange. Снимка: tinesurel.com

Гост-лектори от Норвегия ще представят на 20 май, петък, от 10:00 до 17:00 часа в Информационно-културния център в Троян теми, свързани с успешното предприемачество в областта на културата.

Фестивалът за музика и съвременно изкуство Ritual Gatherings проведе проучване сред местните артисти, за да разбере повече за подходите при промотиране, продажба и развиване на креативни продукти. Въз основа на резултатите ще бъде представена програма за предприемачество в артистичната сфера с гост-лектори от Норвегия.

Резултатите от проведената анкета в месеците от януари до април с фокус върху хората, заети в културната сфера в Троян, говорят за нуждата от повишаване на капацитета и знанията на местните артисти за съхраняване на занаята и развитието му чрез дигитални технологии и съвременни практики. В проучването участваха 50 артисти, като една трета от тях казват, че се издържат изцяло от изкуство и артистични прояви. Всеки пети от тях разчита на преподавателска дейност като странично занимание, а 10% работят още и в сферата на маркетинга. Същият е процентът и на заетите в читалищното дело и библиотекарството. Повече от половината са постоянно наети, а 14% имат собствен бизнес. Проучването показа също така, че голяма част от тях – 38%, нямат своя страница в социалните мрежи, което е един от доказаните канали за успешно промотиране и продажба на изкуство.

Екипът на фестивала за съвременно изкуство Ritual Gatherings пристига в града на 20 май, петък в Информационно-културния център, където от 10 до 17 часа ще бъдат представени няколко лекции и примери за успешно културно предприемачество, които артистите могат да приложат в развитието на креативните си продукти, така че да повишат знанията си чрез тяхното прилагане. Специални гости на еднодневния семинар са представители на норвежкия артистичен колектив Pikene på Broen и артистката Tine Sureаl Lange, която има голям опит в работата с традиционни ритуали в съчетание с новаторски практики и съвременна медия. За подходите при представяне на изкуство, дигиталните медии и различните бизнес модели, с които артистите могат да работят, ще разкаже и даде практически съвети Елеонора Дервенска – преподавател по културен мениджмънт в Нов български университет. Ще бъде представена и инициативата на Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства в Троян – „Музей в куфар“. Образователната програма, разработена от Музея на специално обучение в Шотландия, дава възможност за докосване до културното наследство чрез непосредственото визуално и сетивно възприемане на съдържанието.

Семинарът е отворен и безплатен за всички артисти, които имат желание да осъвременят подхода при представяне на изкуството си, и няма ограничение за формата, в който работят.

Проучването на артистичната общност бе инициирано от Ritual Gatherings и цели да идентифицира моментното състояние на културната сфера в града, нуждите и потенциала на местните артисти. В него се включиха 36 човека, на възраст между 18 и 55+ години, постоянно живеещи и работещи в града. Паралелно бяха изследвани и местното културно и фолклорно наследство, в частност специфичните ритуали и традиции в община Троян, тяхното опазване, развиване и популяризиране чрез интерактивни методи. На база тази информация, организаторите ще изготвят и културен профил на общината, с който тя да бъде подпомогната в стратегическото развитие на местната културна сцена.

Ritual Gatherings е ежегоден интердисциплинарен културен фестивал, съпътстван от серия градски събития, който съчетава музика, съвременно изкуство, традиционни ритуали, кулинарни и ефективни екологични практики.

Проект "Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми” се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Проектът е част от ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“. 

Основна цел на проекта е прилагането на холистичен подход за съживяването на малки културни екосистеми, чрез събития и активности, насочени към ключовите участници в тях и с фокус - обмяната на опит и културни прояви с експерти от културния сектор в Исландия и Норвегия. От една страна, проектът цели подобряване достъпа до култура в малките населени места посредством провеждането на серия регионални микросъбития, последвани от национален, интердисциплинарен фестивал. От друга - проектът цели и повишаване капацитета на местните културни оператори и творци, посредством провеждането на семинари, лекции, работилници и ежегоден професионален форум. 

Бенефициент на проекта е Сдружение АСОРИ, а партньори в изпълнението на проекта са общините  Кюстендил, Троян и Шумен, Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства - Троян, норвежкия артистичен колектив Pikene på Broen и Музеят на Живото Изкуство/The Living Art Museum – Рейкявик, Исландия.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"