Проверяваме по електронен път задълженията си към общинския бюджет

За да спести време и усилия на своите граждани и на бизнеса, Община Троян непрекъснато обогатява портфолиото от електронни услуги, които предлага. От 14 март чрез ПИК на НАП в интернет портала на Община Троян на адрес: https://troyanidentity.imeon.bg/ гражданите могат да получат информация за задълженията си за внасяне на местни данъци и такси, администрирани от отдел „Местни приходи“, в т. ч. данък върху недвижимите имоти, превозните средства, патентен данък, такса битови отпадъци и др.

Създадена е възможност потребителите да виждат електронно годишните съобщения за задълженията си, както и да извършват проверка за статуса на подаваните от тях услуги по електронен път. Чрез портала могат да се заявяват и получават електронни услуги към „Местни приходи“, посредством квалифициран електронен подпис (напр. удостоверение за декларирани данни, за наличие или липса на задължение по Закона за местните данъци и такси, за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 10 и ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и т.н.).

Източник: Община Троян

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"