Печат на тази страница

Проверяваме по електронен път задълженията си към общинския бюджет

14 Мар 2022

За да спести време и усилия на своите граждани и на бизнеса, Община Троян непрекъснато обогатява портфолиото от електронни услуги, които предлага. От 14 март чрез ПИК на НАП в интернет портала на Община Троян на адрес: https://troyanidentity.imeon.bg/ гражданите могат да получат информация за задълженията си за внасяне на местни данъци и такси, администрирани от отдел „Местни приходи“, в т. ч. данък върху недвижимите имоти, превозните средства, патентен данък, такса битови отпадъци и др.

Създадена е възможност потребителите да виждат електронно годишните съобщения за задълженията си, както и да извършват проверка за статуса на подаваните от тях услуги по електронен път. Чрез портала могат да се заявяват и получават електронни услуги към „Местни приходи“, посредством квалифициран електронен подпис (напр. удостоверение за декларирани данни, за наличие или липса на задължение по Закона за местните данъци и такси, за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 10 и ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и т.н.).

Източник: Община Троян

 

Споделяне

Свързани статии (по етикет)