Единственият кандидат за управител на болницата не бе допуснат до следващите етапи на конкурса

Отварянето на документите на единствения кандидат за управител на МБАЛ-Троян Отварянето на документите на единствения кандидат за управител на МБАЛ-Троян

Христо Попски е единственият кандидат, подал документи за конкурса за избор на управител на многопрофилната общинска болница в Троян. Той е завършил застраховане и социално дело, а след това и магистърска програма по социален мениджмънт в Стопанската академия в Свищов.

Първият етап на конкурса – проверка на съответствието на документите с обявените изисквания, се проведе на 4 април в салона на Община Троян. Документите бяха отворени от заместник-кмета Ангел Ангелов – председател на конкурсната комисия, назначена от кмета Донка Михайлова, в присъствието на останалите членове на комисията и медии.

След като приключи проверката на документите, комисията излезе с решение, че: „не допуска до следващите етапи на конкурса за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД, единствения кандидат Христо Попски.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"