На 2 юни ще се проведе тренировка по оповестяване със сиренната система на област Ловеч

Тренировка по оповестяване със сиренната система на област Ловеч разпореди със заповед областният управител, съобщиха от Областната администрация. Тя ще се проведе от 11.40 ч. до 12.30 ч. на 2 юни. На този ден се почита паметта на Ботев и загиналите за свободата на България с вой на сирени, като всяка година в 12 ч. те се включват за две минути. В същото време сега съгласно утвърден от министъра на вътрешните работи план ще се проведе тренировката за задействане на системите за ранно предупреждение и оповестяване в страната.

Виктор Стойчев призовава хората да останат спокойни, а институциите да не допуснат стресови ситуации.

Задействането на системата за тренировката ще се извърши централизирано в 12 ч. в продължение на две минути. При отказ на централизираното задействане по места да се пристъпи към ръчно запускане на сирените, се нарежда в заповедта. От кметовете на общини се изисква да назначат отговорни лица за всички сирени, да определят оперативна група, която да осигури непрекъснато електрозахранване на обектите с монтирани сирени, да следи за получаването на сигналите „Въздушна опасност“ и „Отбой от въздушна опасност“, за нормалното сработване на сирените, да изготвят в указаните срокове необходимите справки.

Според заповедта отговорниците на ръчните и електромеханичните сирени с местно запускане ги задействат в 12 ч. с периодично прекъсване в продължение на две минути, а отговорниците на електромеханичните сирени с централизирано запускане ги задействат принудително в случай че не сработят.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"