Предстои ремонт на участък от главната улица в Троян

Приключи проектирането на основен ремонт на ул. "Васил Левски" в участъка от кръговото кръстовище при АИР-а до Белодробната болница и започва процедура за избор на изпълнител на обекта.

Средства за основната част от финансирането му в размер на 606 500 лв. се отпускат от държавния бюджет като допълнителна целева субсидия за капиталови разходи. Останалата част от прогнозната сума за цялостното реализиране на проекта, възлизаща на 900 000 лв., ще бъде осигурена от общинския бюджет за следващата година.

Предвиденият за ремонт участък е с дължина от 550 метра. При ремонта на улицата ще се преасфалтира пътното платно и ще се монтират нови бетонови бордюри. Тротоарите ще се изпълнят с паважна настилка (унипаваж) върху основа от минерал бетон и цименто-пясъчен разтвор.

При кръстовищата видимата част на бордюрите ще се понижи до нивото на пътната настилка, а на тротоарите ще се изпълни ивица с тактилни плочи. Старите капаци на съществуващите ревизионни и дъждоприемни шахти ще бъдат подменени с нови.

На мястото на сегашните болни дървета ще бъдат засадени 52 нови - 31 от вида млечен явор с кълбовидна форма и 21 – от вида планински ясен с кълбовидна форма.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"