Двама кандидати за управител на общинската болница в Троян

Председателят на комисията – зам.-кметът на община Троян Ангел Ангелов, и юрисконсултът в отдел „Правен“ на общинската администрация – Ирина Князева, проверяват представените документи. Председателят на комисията – зам.-кметът на община Троян Ангел Ангелов, и юрисконсултът в отдел „Правен“ на общинската администрация – Ирина Князева, проверяват представените документи.

Двама кандидати - икономистът Христо Попски и лекарката д-р Теодора Вълковска, подадоха документи за участие в конкурса за управител на общинската многопрофилна болница в Троян. Първият етап на надпреварата - предварителен подбор на кандидатите по документи, се проведе днес, 4 октомври.

Христо Попски е магистър по икономика и бакалавър по специалността застраховане и социално дело. Д-р Вълковска е магистър по специалностите вътрешни болести, социална медицина и здравен мениджмънт. Тя е дългогодишен управител на "Медицински център - Троян" ЕООД.

След като извърши проверка за съответствие на представените документи, конкурсната комисия, съставена от служители в общинската администрация, общински съветници и двама членове със съвещателен глас (д-р Росица Милчева - директор на РЗИ - Ловеч, и д-р Цветомила Дудевска - управител на Белодробна болница - Троян), излезе със следното решение:

  1. Не допуска до следващите етапи на конкурса за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД, кандидата Христо Стоянов Попски.
  2. Допуска до следващите етапи на конкурса за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД, кандидата д-р Теодора Вълковска – Кюрекчиева.

Следващите два етапа – представяне на концепция за развитие на болницата за тригодишен период и събеседване – ще се проведат на 6 октомври.

На снимките в галерията:

Председателят на комисията – зам.-кметът на община Троян Ангел Ангелов, и юрисконсултът в отдел „Правен“ на общинската администрация – Ирина Князева, проверяват наличието на необходимите документи.

Като членовете със съвещателен глас в комисията участват д-р Цветомила Дудевска - управител на Белодробна болница – Троян (вляво) и д-р Росица Милчева - директор на РЗИ - Ловеч.

Д-р Теодора Вълковска

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"