Д-р Теодора Вълковска се представи отлично на конкурса за управител на троянската болница

Комисията, назначена със заповед №1317/30.09.2022 г. на кмета на община Троян, проведе на 6 октомври вторият и третият етап на конкурса за възлагане управлението на „МБАЛ - Троян“ ЕООД, Троян. Двата етап включват представяне на разработена от кандидата концепция за развитие на болницата за срок от 3 години и събеседване.

Крайната оценка на комисията, представляваща средноаритметичната оценка от представената концепция и проведеното събеседване на допуснатия до втория и третия етап участник в конкурса - д-р Теодора Вълковска, e 6,00 (отлично представяне).

Сега предстои комисията да уведоми общинския съвет за резултатите от конкурса, а той със свое решение да определи д-р Вълковска за спечелила конкурса за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение - Троян” ЕООД и с нея да бъде сключен договор за управление.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"