Предстоящо: Община Троян представя възможностите за саниране на жилищни сгради

Община Троян отправя покана към заинтересованите жители за участие в информационна среща, на която ще бъде представена възможността за кандидатстване за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Срещата ще се състои на 4 януари 2023 г. (сряда) от 17,30 часа в салона на Общинска администрация – Троян.

В публикация на сайта на Община Троян от 22 декември 2022 г. и в проведени вече десетки консултации дадохме информация за утвърдените Насоки за кандидатстване по процедурата  https://www.troyan.bg/bg/novini/startira-kandidatstvaneto-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi?fbclid=IwAR2DGz9tXew-NiVTaJoN3FjoT0jLjK1h6Mezj1ehiKcXLxp1xyY6c28n87E

През последните години в Троянска община бяха обновени 16 публични сгради в областта на образованието, културата, държавната и общинската администрация. Безспорни са ползите за гражданите от обновените 38 частни сгради с 795 обекта в тях (780 жилищни и 15 със стопанско предназначение). Убедени сме, че общите ни усилия в тази посока трябва да продължат.

Източник: ОБЩИНА ТРОЯН

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"