Община Троян организира базар за мартеници

По повод предстоящия празник 1 март Община Троян организира базар за продажба на мартеници, който ще бъде обособен в пешеходната зона на площад „Възраждане“. Базарът ще се проведе в периода 21 февруари – 3 март.

Всеки участник подава заявка за участие по образец в срок до 17:00 часа на 16 февруари в Информационния център на Община Троян. Таксата за участие е в размер на 18 лв. на ден за терен с размер 3х3 метра. Заплащането на таксата за участие се извършва след потвърждение на посочения от заявителя телефон. Настаняването се извършва само в работно време на 20 февруари в присъствието на служители на Община Троян. До участие се допускат само участници със собствена шатра, с размер 3х3 м, като всеки участник може да заяви само едно място с посочените размери.

Търговци, които не са спазили обявените условия, няма да се допускат и ще бъдат отстранявани от събитието.

Продажбата на мартеници ще се разрешава само на определените от Община Троян места и при определените условия.

Съгласно българското законодателство всеки участник е длъжен да притежава касов апарат и Община Троян не носи отговорност за извършени данъчни нарушения от страна на участниците.

Повече информация търговците могат да получат в Община Троян при мл. експерт „Търговия и туризъм“ (ет. 1, стая 36, тел. 0670/68037; 0876 462 901).

Източник: Община Троян

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"