Кметът Донка Михайлова постави пред „Електрохолд“ проблеми с тока в община Троян

Среща между местните власти от областта и представители на ръководството на “Електрохолд България” ЕООД се проведе по инициатива на областния управител на Ловеч – инж. Светослав Славчев, на 25 януари.

Кметът на Троян - Донка Михайлова, постави четири групи проблеми, отнасящи се до: постоянни и без видими причини прекъсвания на тока; неизпълнение на нормативно определените изисквания за поддържане на сервитутите около инфраструктурните съоръжения; нереализирани инвестиции, за които е поет ангажимент от “Електрохолд България”; комуникационни проблеми между гражданите и дружеството при спирания на тока.  Коментирани бяха проблеми, за които е информирана общината в отделните населени места в общината.

„Имаме активен диалог с ръководството на дружеството и част от проблемите ги решаваме в движение, но в малките населени места проблемите си остават и хората изискват от нас по-бързото им разрешаване“, коментира след срещата Донка Михайлова.

Източник: Община Троян

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"