Предстоящо: Общо отчетно-изборно събрание на пчеларското дружество в Троян

В резултат на свое решение, взето на 15 декември 2022 г., Управителният съвет на „Сдружение пчеларско дружество Майка“ – Троян, свиква общо отчетно-изборно събрание. То ще се проведе на 6 февруари 2023 г. (понеделник) от 17:30 часа в салона на Община Троян.

В дневния ред на форума са включени пет точки: отчетни доклади на Управителния съвет (УС) и на Контролния съвет (КС) за 2022 година; приемане на проектобюджет за 2023 г.; освобождаване от отговорност на УС и КС; избор на нов УС.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"