Възстановява се Областният съвет по животновъдство в Ловеч

По предложение на директора на Областната дирекция по безопасност на храните в Ловеч д-р Росен Федерчев Областната епизоотична комисия реши на заседание днес, 9 март, да бъде възобновена дейността на Областния консултативен съвет по животновъдство, съобщиха от областната администрация.

Целта е да се разискват проблемите в сектора и да се подобри комуникацията както между производителите и институциите, така и между самите животновъди. Ще се провеждат разяснителни срещи по прилагането на различните програми, мерки и схеми в полза на животновъдите; ще се разискват и актуални въпроси, вълнуващи представителите на сектора.

Областният управител инж. Светослав Славчев вече отправи покана до министъра на земеделието и експерти от ведомството за работна среща с животновъди в Ловеч, на която да бъдат обсъдени политиките по земеделие и селско стопанство и по-специално темата за субсидирането на отрасъл „Животновъдство“. Тогава ще бъде поставен и въпросът за възстановяване на Областния съвет по животновъдство, като ще се вземе решение кога да се проведе заседанието, на което да бъде определен съставът и избран ръководният орган. Членове ще бъдат фермери от област Ловеч и представители на държавните структури по земеделие. Съветът ще има представителство във всички общини.

Областният консултативен съвет по животновъдство е учреден през 2015 г. с ръководство от действащи животновъди и секретариат от представители на Областна дирекция „Земеделие“. В момента той не е действащ орган.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"