Ново оборудване за борба с пожарите и бракониерите в НП „Централен Балкан“

Десет нови мотоциклета, резервни части и екипировка за тях бяха доставени преди дни в Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“, съобщиха оттам. Договорът за доставката им се реализира в рамките на дейност „Превенция и борба с пожари и бракониерство чрез осигуряване на необходимата техника и оборудване“ по проект „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.".

Новото оборудване ще подпомогне изпълнението на служебните задължения на служителите от отдел „Контрол и охрана“ чрез по-ефективно планиране на задълженията по охрана и заедно с това ще намали времето за реакция при възникване на кризисни ситуации. 

Превозните средства ще бъдат използвани за засилен контрол срещу бракониерство, нерегламентирано навлизане на МПС, провеждане на бързи акции срещу нарушители, осуетяване на възникнали пожари и други бедствия в управляваните от парковата дирекция защитени територии.

Новите мотоциклети са само част от оборудването, което ще обезпечи техническа възможност за по-активна превантивната дейност за служителите от националния парк. Като резултат от изпълнението на проекта вече са налични четири комплекта специализирани противопожарни модули, четири дрона, контролно-информационен пункт тип контейнер, термовизионни камери, бинокли, включително такива за нощно виждане, зрителни тръби, видеокапани, фотоапарати и прожектори. Доставена е и комуникационна система, включваща диспечерски пункт, стационарни и мобилни радиостанции. Предстои получаването на противопожарно оборудване за депа, които ще бъдат локализирани на територията на Националния парк.  

Снимки: visitcentralbalkan.net

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"