Д-р Пенко Бамбов спечели конкурса за управител на „Медицински център – Троян“ ЕООД

Д-р Пенко Бамбов Д-р Пенко Бамбов Снимка: СБАЛББ - Троян

Бившият дългогодишен шеф на общинската болница в Троян – д-р Пенко Бамбов, е победителят в конкурса за управител на Медицинския център (МЦ) в града, научи ТГ. 

Освен д-р Бамбов за позицията кандидатства и Христо Попски, който след предварителния подбор по документи на 4 април не бе допуснат до следващите два етапа на конкурса - представяне на концепция за развитие на МЦ за тригодишен период и събеседване, включващо въпроси по разработената от кандидата концепция и по нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала. 

На този етап конкурсната комисия, назначена със заповед на кмета на община Троян, преценява още способността на кандидата да планира и взима управленски решения, както и неговите административни, професионални и делови качества и др.

Сега, съгласно нормативната уредба, предстои комисията да уведоми за резултатите Общинския съвет, а той да определи класирания на първо място кандидат за спечелил конкурса и с него да се сключи договор за управление.

Припомняме, че "Медицински център – Троян" ЕООД е здравно заведение, предлагащо професионална извънболнична медицинска грижа и лечение в различни области на медицината. Той разполага със специализирани кабинети и лаборатории, в които работят лекари с доказан опит. В МЦ – Троян, функционира и дежурен (спешен) кабинет, който приема пациенти в извънработното време на специалистите в Центъра. Дежурният лекар замества всички лични лекари, извършва прегледи и консултации и оказва първична медицинска помощ.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"