Две троянски детски градини печелят финансиране в кампания за чиста околна среда

Две троянски детски градини печелят финансиране в ежегодната Национална кампания „Чиста околна среда-2023“ на ПУДООС (Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда) към Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

В рамките на кампанията допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества и образователни институции. Общият брой на участвалите през 2023 г. детски градини е 456. От тях едва 106 проекта са получили одобрение, като в списъка на класираните са и две троянски градини – „Буковец“ и „Мир“. Проектите са на обща стойност 13 000 лева.

Проектът на детска градина „Буковец“ („Обичам природата - бъдещето ме интересува“) предвижда да бъде изградена зеленчукова градина в дворното пространство и осигурени инструменти, необходими за обработването й, резервоари за дъждовна вода, 4 бр. компостери, пластмасов мултирециклатор, интерактивен панел и дигитален фотоапарат.

В ДГ „ Мир“ по проектното предложение „Зелено детство“ ще бъдат изградени беседки за занимания на открито, ще бъдат поставени пейки, а върху северната част на оградата ще бъдат монтирани детски пана за рисуване на открито и ще бъдат засадени цветя и билки в дворното пространство.

Чрез привличане на допълнителни средства образователните институции се стремят да изградят благоприятна подкрепяща и мотивираща образователна среда, която да бъде привлекателна и сигурна както за децата, така и за техните родители.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"