Откриха строителната площадка на Централния кооперативен пазар в Троян

Кметът на Троян Донка Михайлова и управителят на  фирмата изпълнител на строителните дейности - Иван Иванов, дадоха старт на реконструкцията. Кметът на Троян Донка Михайлова и управителят на фирмата изпълнител на строителните дейности - Иван Иванов, дадоха старт на реконструкцията.

На 20 април се състоя официалното откриване на строителната площадка на Централен кооперативен пазар с инвестиционен проект за «Естетизиране на облика на общинския пазар в град Троян и инфраструктурата - Етапно строителство».

Целта на проекта е изграждането на съвременен пазар с цялостен нов облик, подобрени условия на обитаване и организация в два режима на работа – в пазарен и в непазарен ден, както и достъпност на средата за хора в неравностойно положение.

За изпълнител на строително-ремонтните дейности е избрана фирма «Евробулпроджект» ЕООД – София, с управител Иван Иванов.

Авторският надзор ще се осъществява от фирмата, разработила идейния, техническия и работен проект – фирма  «АДА – Агенция Дизайн и Архитектура» АД –  София, представлявана от арх. Радомира Методиева – изпълнителен директор.

Проектантската фирма и строителната фирма проектираха и изградиха преди няколко години и Малкия пазар  в Троян.

Строителен надзор ще се упражнява от фирма «Троя Консулт» ЕООД – Троян, с управител инж. Дилян Енкин.

Финансирането на проекта е чрез дългосрочен кредит от „Алианц Банк България“ АД с активното съдействие на Момчил Акимов – регионален мениджър на Регион Север.

Стойността на проекта възлиза на 2 770 284 лв. с включено ДДС. Срокът за изпълнение на дейностите е 265 календарни дни.

На официалното откриване на строителната площадка кметът на общината – Донка Михайлова и областният управител – инж. Светослав Славчев пожелаха на строителите спорна и безпроблемна работа.

С изпълнението на предвидения ремонт и реконструкция не само ще се подобри външният вид и материално-техническата база, но и ще се осигурят приятни условия за провеждане на традиционния пазар в четвъртък – любим за всички троянци.

Северина БОРДЖУКОВА

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"