Регионалният съвет по горите и дивеча: Проблемът с мечките изисква спешни и превантивни мерки на национално ниво

Регионалният съвет по опазване на горите, дивеча и рибата заседава. Регионалният съвет по опазване на горите, дивеча и рибата заседава. Снимка: ОА - Ловеч

Регионалният съвет по опазване на горите, дивеча и рибата на заседание на 18 юли поиска провеждане на дискусия на национално ниво с участието на Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по горите и Националното сдружение на общините, на която да бъде намерено решение с дълготраен ефект по проблема с мечките. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация - Ловеч.

Както вече е известно, многобройни са сигналите за поява на кафяви мечки в населени места на общините Априлци и Троян, както и в някои ловешки села. Животните постоянно сменят местообитанието си и слизат все по-близо до населените места и не изпитват респект от хората, които пък са доста изплашени. Буквално ден преди заседанието е регистриран поредният случай от Априлци, при който мечка влязла с малко мече в двора на къща. А преди две седмици в троянското село Добродан така наречената габровска мечка се затворила в обор и извеждането й оттам било изключително трудно и продължително.

„Осъзнавам сериозността на положението, затова областната администрация ще предприеме навременни действия, които да имат и последващо решение“, коментира областният управител Виктор Стойчев.

По време на разискванията кметове и представители на горските стопанства поискаха спешни и превативни мерки. Да бъде създадена адекватна стратегия и план за управление, стопанисване и регулиране на вида кафява мечка съобразно нормативната уредба, която да не остане на хартия, а да бъде реално действаща. Да се изготви методика за установяване на числеността на кафявата мечка и измерване на плътността й на единица площ. Според доц. д-р Христо Михайлов от Лесотехническия университет в София е вероятно вече да е наситена плътността, от което следва и саморазселването, а оттам и конфликтите. Той обяви, че катедрата му „Ловно стопанство“ може да се ангажира с мониторинг по отношение на плътността и популационните показатели. Нови взаимоотношения, структурни промени и ново законодателство препоръча и специалистът по мечките Райчо Гънчев, автор на единствения у нас фундаментален труд „Биология, етология и стопанисване на кафявата мечка в Стара планина“.

Коментиран бе и опитът на Словения, Словакия и Хърватия, където е въведен режим на регулация, затова специалистите се обединиха около тезата и България да поеме пътя към цивилизованото превантивно регулиране на мечката, без което проблемът ще се разраства и в следващите години ще стане тенденция. Упояването, маркирането и преместването, като начин на стопанисване на мечките в момента, бяха определени като неработещо решение - въпросът тук е какво ще стане, когато малките сега екземпляри, които не проявяват страх от хората, израснат като зрели и натрупат телесна маса и започнат да слизат все по-надолу в търсене на жизнена среда за пребиваване и прехрана.

Според директора на Държавното ловно стопанство „Русалка“ в Априлци инж. Добромир Нейков целта е да се постигне задължително осигуряване на безопасността, живота и здравето на хората, както и опазване, съхранение и защита на кафявата мечка като вид по Закона за биологичното разнообразие. Наложително на този етап е местното население да бъде запознато с реалната ситуация и нужните за предприемане действия, така че да се минимизират рисковете. Още повече че само наесен, когато в градините и дворовете в населените места вече ще има селскостопанска продукция, проблемът може да се задълбочи.

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"