Вакантно място за работа в Община Троян

Община Троян предлага работа за „Оперативен денонощен дежурен“. В неговите задължения влизат: оповестяване и евакуация на населението при различни видове бедствия и аварии; взаимодействие със структурите на МВР и компетентните органи, отговарящи за безопасността и защитата на населението; контрол на пропускателния режим в административната сграда на община Троян; отговаря за техническото състояние и изправност на поверените му техническите средства.

Срокът за подаване на документи е до 16:30 ч. на 10.09.2023 г.

Повече информация за длъжността, изискванията към кандидатите и начина на провеждане на подбора може да намерите на сайта на община Троян:  https://www.troyan.bg/ .

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"