Забранява се поливането с питейна вода в Белиш

Кметът на община Троян Донка Михайлова издаде заповед,  с която забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и др., пълненето на басейни и други подобни. Забраната важи за територията на с. Белиш.

При нарушаване на заповедта, издадена на 31 август, физическите лица се наказват с глоба от 20 до 500 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 100 до 2000 лева.

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на кметския наместник на с. Белиш.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"