Община Троян се включва в инициативата „Да изчистим България заедно“

Община Троян призовава всички граждани, училища и ведомства да станат доброволци и да се включат в тазгодишната инициатива под надслов „Да изчистим България заедно“.

С цел ефективно извършване на организацията по натоварване и извозване на събраните отпадъци от почистването, следва да се спазва следното условие – пълните торби да се оставят по възможност до най–близкия контейнер за битови отпадъци.

Община Троян ще осигури товарене и извозване на събраните отпадъци до инсталациите за предварително третиране и компостиране “Хемус ресурс - Троян и Априлци”. Също така, всеки гражданин, включил се в инициативата, може сам да извози събраните отпадъци до площадката на “Хемус ресурс - Троян и Априлци” ООД, намираща се в местността „Троянско поле“.

ОБЩИНА ТРОЯН

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"