Забраниха поливането с питейна вода на територията на община Троян

Във връзка с намаления дебит на питейните източници на територията на община Троян и осигуряването на редовно подаване на питейна вода за населението и.д. кмет на община Троян Ангел Ангелов издаде заповед, с която забранява ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, МПС, балкони и др., пълненето на басейни и други подобни.

Забраната важи за всички населени места на територията на община Троян. При нарушаване на забраната на физическите лица се налага глоба от 20 до 500 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100 до 2000 лева.

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на кметовете и кметските наместници на населените места.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"