Нови цени на водата в община Троян

„ВиК – Стенето“ ЕООД гр. Троян обявява, че с решение №Ц-29 от 22.12.2023 г. КЕВР утвърждава цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги на „В и К – Стенето“ ЕООД гр.Троян, считано от 01.01.2024 г., както следва:

Цена за услугата доставяне

    вода на потребителите                                                                        1,852 лв/м3

Цена на услугата отвеждане

    на отпадъчни води                                                                               0,200 лв/м3

Цена на услугата пречистване на отпадъчни води

           - за битови и приравнените към тях

             потребители                                                                                0,516 лв/м3

 

           - за промишлени и други стопански потребители

                  степен на замърсяване 1                                                        0,594 лв/м3

                  степен на замърсяване 2                                                        0,879 лв/м3

                  степен на замърсяване 3                                                        1,199 лв/м3

Доставяне на вода на друг В и К оператор                                            1,005 лв/м3

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"