Предстои енергийно обновяване на сградата на Природонаучния музей в Черни Осъм

Проект за енергийно обновяване на сградата на Природонаучния музей в Черни Осъм е одобрен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост. Проектът е на стойност 1 046 120 лв., от които безвъзмездното финансово подпомагане е в размер на 784 278 лв., а останалите 261 842 лв. са съфинансиране.

Сградата на музея включва централно входно пространство, експозиционни зали на две нива и експозиционна зала на едно ниво. Проектът предвижда изпълнение на следните дейности: подмяна на дограма, топлоизолиране на стени, покрив и под, енергоефективно осветление и отопление, мълниезащита, фотоволтаична инсталация и слънчева колекторна инсталация и др. Очаква се реализирането на проекта да допринесе за осъвременяване и модернизиране на сградата, за запазване и съхраняване на ценните експонати в нея и за повишаване на туристическия интерес към обекта.

Припомняме, че Природонаучният музей е едно от най-атрактивните места на територията на община Троян, посещавано целогодишно от деца и възрастни. В него може да се види голямото разнообразие на животинския свят в Стара планина. В музея се съхраняват над 700 експоната. Изложени са над 25 вида препарирани бозайници, а разходката сред експонатите е озвучена от аудиозаписи на животински звуци.

На втория етаж на диорамни витрини с големи снимки е показана средата, в която живеят бозайниците - глигани, вълци, чакали, диви котки, сърни, благородни елени, елен-лопатар и др. В стъклени витрини са изложени 11 вида риби, обитаващи река Черни Осъм, има и експонати на изчезнали видове. Посетителите могат да видят още 12 вида земноводни и 15 вида влечуги, характерни за района на Централна Стара планина.

Голяма е колекцията от насекоми. В експозицията на музея има и над 120 вида птици.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"