Приеха бюджета на Община Троян за 2024 година

Общинските съветници единодушно (с 27 гласа от 27 гласували) приеха бюджета на Община Троян за 2024 година. Общинските съветници единодушно (с 27 гласа от 27 гласували) приеха бюджета на Община Троян за 2024 година. Снимка: Фейсбук/Донка Михайлова

На 22 февруари, на своето редовното заседание, Общинският съвет прие Бюджет 2024 на община Троян.

От местната администрация припомнят, че на 25 януари се проведе среща за публично обсъждане на проектобюджета в салона на Община Троян. На нея бяха поканени всички общински съветници, представители на бизнеса, културните институции, граждански организации  и граждани.

Одобреният бюджет е съобразен с приоритетите, заложени в Управленската програма за мандата, и с дейностите, свързани с нея. Общата рамка предполага приходите за 2024 г. да бъдат 52 822 000 лв. срещу 48 511 000 лв. за 2023 г., т. е. имаме общ ръст на приходите в размер на 9%.

Най-голям дял заемат разходите за образование – 37%, следвани от разходите за инвестиции – 19% и социални дейности – 12%. Инвестиционните разходи са за нови и преходни обекти, като се акцентира върху изграждането, ремонта и поддържането на пътната и улична мрежа и имотите общинска собственост на територията на община Троян.

Отделно от общинския бюджет, възлизащ близо на 53 млн. лв., има привлечени средства за финансиране в размер на малко под 47 млн. лв. Това се дължи най-вече на т. нар. Инвестиционен фонд, осигурен от държавния бюджет и Националния план за възстановяване и устойчивост.

Бюджет 2024 е най-силният бюджет, който Община Троян изпълнява в своята история. Общината ни се превръща във водещ инвеститор на територията, но продължава да създава предпоставки за спокойна финансова среда на бизнеса и гражданите.

Финансово-икономическата и социалната политика на Община Троян през тази и следващите години ще бъде насочена към постигане на по-добри резултати във всички сфери на обществения живот – здравеопазване, образование, социални дейности, техническа инфраструктура, култура, спорт и др.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"