Държавно горско стопанство-Троян уверява: В урбанизираните райони на община Троян не е установена борова процесионка

Гнездо на борова процесионка Гнездо на борова процесионка

Във връзка със зачестили запитвания от граждани за евентуално превантивно пръскане срещу определен вид гъсеници на пеперудата борова процесионка (Thaumetopoea pityocampa) в ж.к. „Лъгът“ от Община Троян уточняват, че на територията на общината наличието на такъв вид пеперуда е установено само на едно място – в борова гора, далеч от населено място (с. Бели Осъм). Предписанията на Лесозащитна станция – София, са за механична борба чрез изрязване и изгаряне на ниско разположените зимни къдели, а за високо разположените се прилагат капани. Няма предписани химически методи (пръскане с химически препарати)  за борбата с тази пеперуда.

Държавното горско стопанство – Троян, провежда мероприятия за справяне чрез използване на биологичен метод за ограничаване разпространението на този вид пеперуда. Те се хранят с листата на различни видове борове, като характерни за нашия район са черния и белия бор.

Гнездата на косматата гъсеница са разположени по върховете на боровите дървета и лесно се забелязват, защото приличат на „къдели захарен памук“.

В нито едно населено място в урбанизираните райони на територията на община Троян няма установени представители на нощната пеперуда борова процесионка.

Специалистите съветват гражданите да запазят спокойствие и уверяват, че алергична реакция може да се получи в някои случаи, само при пряк досег с гъсеницата.

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"