Доротея Гюрджийска-Иванова спечели конкурса за управител на Национално изложение-Орешак

Доротея Гюрджийска-Иванова спечели конкурса със средноаритметична оценка от разработката и събеседването "отличен 5,93" Доротея Гюрджийска-Иванова спечели конкурса със средноаритметична оценка от разработката и събеседването "отличен 5,93" Снимка: Доротея Гюрджийска, личен архив

Двама кандидати подадоха документи за участие в конкурса за управител на общинското дружество „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак“. Първият етап на конкурса, обявен от Община Троян, се проведе на 9 май. Тогава комисия, назначена от кмета Донка Михайлова, в присъствието на единия от кандидатите, на журналист и на младежи, участващи в инициативата „Млад кмет за един ден“, отвори документите на Доротея Гюрджийска-Иванова и на Веселин Стоянов.

До участие в следващия етап беше допусната само Доротея Иванова, която беше представила всички необходими документи и те съответстваха на обявените изисквания. Кандидатката е с магистърска степен по археология, придобита в Софийския университет. Работила е като археолог на терен, уредник в Регионалния исторически музей в Бургас, началник на отдел „Музеи, галерии и визуални изкуства“ в Министерството на културата.

Вторият и третият етап от конкурса се състояха на 13 май. Доротея Иванова представи пред комисията своя разработена Концепция за развитие на „Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак“ ЕООД за тригодишен период. На последвалото събеседване кандидатката отговори на въпроси, свързани с представената концепция и нормативната уредба, касаеща дейността на търговски дружества с общинско участие в капитала; въпроси, засягащи способността й да планира и да взима управленски решения; както и на въпроси, показващи нейните административни, професионални и делови качества.

Крайната оценка, формирана като средно аритметично от оценките по разработената концепция и проведеното събеседване, дадена от комисията на Доротея Гюрджийска-Иванова, е отличен 5,93.

Сега предстои комисията да уведоми за резултата общинския съвет, а той да обяви Доротея Иванова за спечелила конкурса, с която да се сключи договор за управление на Национално изложение - Орешак.

На снимките в галерията:

Доротея Гюрджийска-Иванова

Национално изложение - Орешак

На първия етап от конкурса комисията, председателствана от зам.-кмета Ангел Ангелов, провери документите на кандидатите за съответствие с обявените изисквания.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"