Заповед за забрана на движението на ППС в Троян във връзка с предстоящите абитуриентски балове

ЗАПОВЕД № 760 от 15.05.2024 г., Троян

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.9, ал.1 от Наредба №2 - за организацията и безопасността на движението на територията на Община Троян, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на ЗДвП и Наредба №1 на Община – Троян и постигане оптимална организация на движението по повод предстоящите абитуриентски балове 2024 г. на училищата от града

Н А Р Е Ж Д А М

  1. За времето от 19.15часадо 20.30 часа в дните от 23.05.2023 г. до 26.05.2024 г. включително ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС в участъка от кръстовището на ул. “Васил Левски“ с ул. “Тома Хитров“ при Първа инвестиционна банка до кръстовището на ул. “Васил Левски“ с ул. “Симеон Велики“.
  2. 2За времето от 15часадо 20.30 часа в дните от 23.05.2023 г. до 26.05.2024 г. включително ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС в участъка от кръстовището на ул. “Васил Левски“ с ул. “Симеон Велики“ до кръстовището на ул. “Васил Левски“ с улиците “Г.С.Раковски“ и „Димитър Икономов – Димитриката“ – моста на пазара. 

Движението на ППС да се осъществява по обходни маршрути, указвани от служителите на полицията и Община - Троян.

Движението на ППС по забранените участъци да се спира и възстановява непосредствено преди и след преминаването на абитуриентското шествие.

  1. Временно ЗАБРАНЯВАМ спирането на таксиметрови автомобили на стоянката на ул. “Васил Левски“ – централна градска част от тото-пункта до пресечката с ул. “Симеон Велики“.
  2. Собствениците и наемателите на заведения и търговски обекти в района на централна градска част да осигурят безпроблемното преминаване на абитуриентското шествие в посочения по-горе часови диапазон.
  3. Собствениците на МПС, притежаващи пропуск за паркиране в централна градска част, да отстранят автомобилите от района до приключване на абитуриентското шествие.
  4. Посетителите на събитието, придвижващи се с ППС, да бъдат насочвани към обособените паркинги. Да не се допуска паркирането на превозни средства по тротоари, банкети и свободни площи.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на началника на РУ – Троян, и на Вероника Тодорова – зам.-кмет на община – Троян.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян и на интернет страницата на вестник, излизащ на територията на общината.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица.

ДОНКА МИХАЙЛОВА, кмет на община Троян

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"