Ограничават движението на МПС по пътя Троянски проход – хижа „Дерменка“

Пътят е на територията на Национален парк "Централен Балкан". Пътят е на територията на Национален парк "Централен Балкан". Снимка: НПЦБ

Със заповед на директора на Национален парк „Централен Балкан" се въвежда временно ограничение за движението, престоя и паркирането на моторни превозни средства (МПС) (вкл. ATV и UTV от всички класове) по път №12 Троянски проход – х. „Дерменка“ за периода 10.07. – 31.12.2024 г.

В режим на ограничен достъп по път №12 Троянски проход – х. „Дерменка“ с цел туризъм се допуска движението на до 10 МПС на ден само в дните събота, неделя и официални празници. Движението на МПС по посочения път се извършва след издаване от страна на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (ДНПЦБ) на съгласувателно писмо по реда на §7 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за защитените територии (ЗЗТ). За получаване на съгласувателно писмо по реда на §7 от ПЗР на ЗЗТ физическото/юридическото лице е необходимо да подаде писмено заявление по образец. Въвежда се и съгласувателен режим за движението на МПС във връзка със стопанисването на туристически обекти (заслон „Орлово гнездо“ и хижа „Дерменка“) и ползвателите на природни ресурси, притежаващи валидни позволителни/ разрешителни за ползване на съответния ресурс.

Пълния текст на заповедта може да намерите тук.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"