Десислава Ютерова е новият председател на Районен съд-Троян

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) избра с 9 гласа „за“ Десислава Ютерова за административен ръководител - председател на Районен съд – Троян, съобщиха от пресцентъра на ВСС. Тя има над 24 години юридически стаж като съдия в Районен съд – Троян. От 22 май 2014 г. и към момента заема длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на съда.

Съдия Ютерова кандидатства за поста, мотивирана от десетгодишния си опит като заместник-административен ръководител и натрупания професионален стаж, задълбоченото познаване на дейността но съда и на неговия колектив. Нейната цел е да продължи развитието на добрите практики в правораздавателната и административната дейност на съда, а ролята на административния ръководител вижда и в сплотяване на колектива и запазване на позитивната атмосфера като гаранция за качественото правораздаване.

Сред основните ѝ приоритети е запазване на срочното разглеждане на делата, за осигуряване на което е необходимо проследяване на всички нередовности от момента на постъпване на съдебните книжа в съда, и своевременно даване на указания за тяхното отстраняване. В тази връзка предлага провеждане на периодични срещи с кметовете на населени места, за разясняване на съответните законовите норми, както и прилагане на законовата възможност за уведомяване на страните на електронен адрес.

За усъвършенстване на теоретичната и практическата подготовка на магистрати и съдебни служители новият председател на РС – Троян, ще въведе график за обученията в началото на всяка календарна година и насърчаване на тяхното присъствие.

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2024 Вестник "Троянски глас"