Печат на тази страница

Крайният срок за паспортизация за сградите не е толкова далеч

10 Мар 2021

Декември 2022 г. е срокът, в който сградите в страната трябва да имат изготвени технически паспорти и

няма да има удължаване, напомнят от Министерството на регионалното развитие и благоустройството пред медиите. Ако след изтичането на този срок дадена сграда няма изготвен паспорт, кметът на общината ще възложи изготвянето му, а собствениците ще трябва да заплатят процедурата. Това ще става по два начина - за направения разход ще се изготви изпълнителен лист за събиране на вземането или с  доброволно споразумяване със собствениците на сградите.

Техническият паспорт е абсолютно необходим за експлоатацията на всяка една сграда. Той обобщава информацията за изграждането ѝ, за въвеждането ѝ в експлоатация и за всички детайли от нейните технически характеристики – елементи на строежа, конструктивна устойчивост, пожарна безопасност и други.

Технически паспорт се съставя за новите строежи от 2007 г., както и след реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващ строеж. Все още е нисък обаче процентът технически паспорти на жилищни сгради, изградени преди 2007 година.

МРРБ ще съдейства за набавяне на информация за сградите – държавна собственост, а документацията за жилищните сгради трябва да бъде потърсена в общините, където се съхранява. За всички въпроси, свързани с процеса на паспортизация на сградите министерството планира да направи разяснителна кампания.

Колко ще плащаме за паспорт на блока?

В момента няма фиксирана пазарна цена за изготвянето на техническите паспорти на сградите. Средно се очаква за апартамент от 60 квадрата цената да бъде в порядъка на 200 лева.

Разходите се разделят между живущите в един вход, като е редно това разпределение да се случи на база големината на тези апартаменти, на база квадратура или на някакъв друг принцип. Важно е да се знае още, че паспортите се правят за цялата сграда, а не се прави поотделно за всеки вход.

Споделяне