Печат на тази страница

Подменят уличното осветление в Априлци по проект

18 Мар 2021

Очаква се финансиране на проект за модернизация на системи за външно осветление в Троян, Орешак и Черни Осъм

Реализация на проект за подмяна на улично осветление с енергийно ефективно започва община Априлци, след като на 14 март кметът Тихомир Кукенски подписа договора с министъра на енергетиката Теменужка Петкова.

Проектът „Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на 4 населени места в община Априлци” е на стойност 613 000 лв. В рамките на изпълнението му ще бъдат подменени 1477 осветителни тела и добавени нови 43, като с това ще се постигне икономия на електрическа енергия; по-голяма надеждност и качество на осветлението; по-висок КПД - над 0,9, като на практика това означава превръщане на 90% от консумираната енергия в светлина и само 10% в загуби. Ще се намалят разходите за поддръжка и парниковите емисии.

Проектът се финансира по линия на „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2020 г. А поради огромния интерес, при последните обсъждания на Плана за възстановяване и устойчивост е взето решение в частта му „Зелена България“ да бъде включен и проект за модернизация на улично осветление. Предвиденият финансов ресурс за това е 352.3 млн. лв.

Очаква се по тази линия да бъдат финансирани още около 200 общински проекта, сред които е и проектът на Община Троян за рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление, намиращи се в населените места Троян, Орешак и Черни Осъм.

Споделяне