Троянец е новоизбраният ректор на Медицински университет – Плевен

Новият ректор на МУ – Плевен, проф. д-р Добромир Димитров е едно от утвърдените вече световни имена в роботизираната хирургия. Новият ректор на МУ – Плевен, проф. д-р Добромир Димитров е едно от утвърдените вече световни имена в роботизираната хирургия. Снимка: Латинка СВЕТОЗАРОВА, БНР

На Общото събрание на Медицински университет - Плевен, провело се на 13 май, академичната общност от хабилитирани и нехабилитирани преподаватели, представители на студентите, докторантите и администрацията избра нов ректор на висшето училище, съобщи сайтът на университета. Това е 40-годишният троянец проф. д-р Добромир Димитров, за когото са подадени 201 гласа „За“ от 206 гласували делегати.

Проф. Добромир Димитров е представил пред академичната общност детайлно мандатната си програма под мотото „Приемственост и новаторство за устойчиво развитие“ по сфери на дейност на висшето училище с приоритети, задачи  и предизвикателства. 

Според визията на проф. Димитров университетът след 4 години ще бъде дигитален и иновативен европейски университет с водещи и утвърдени позиции на картата на медицинското и фармацевтичното образование, с възрастово балансиран преподавателски състав, осъществяващ качествена и разпознаваема научноизследователска дейност и обучаващ практически и теоретично подготвени медицински кадри, готови за съвременните предизвикателства на пазара на труда.

Проф. Димитров е завършил презентацията си с думите: „Вярвам, че добрите и видими резултати са единствено продукт на колективната енергия, потенциал и усилия,  на екипната работа на студентската и академичната общност.“

Проф. д-р Добромир Димитров е роден в Троян. Тук, в училище „Васил Левски“, завършва средното си образование, а след това и Медицински университет –Плевен, специалност „Обща хирургия“ с интереси в областта на онкологията, лапароскопската и роботизираната хирургия, фокусираната ултразвукова хирургия.

По пътя на професионалното си развитие е бил част от реализацията на значимите иновационни проекти на висшето училище – въвеждане на проблемно-базирано обучение (ПБО), сентинелна лимфна биопсия, минимално инвазивна хирургия, роботизирана хирургия, ХАЙФУ хирургия, изграждане на Центъра за компетентност „Леонардо Да Винчи“, на Телекомуникационния ендоскопски център и много други.

Проф. Димитров е натрупал полезен управленски опит, заемайки ръководни длъжности още от студентските си години - зам.-председател на Студентския съвет, секретар и председател на организационните комитети на Първата, Втората и Третата международни научни конференции за студенти и млади лекари, превърнала се в емблема на университета. От пет години е част от академичното ръководство като зам.-декан на факултет „Медицина“. Има 13-годишен опит на преподавател, преподавайки съвременни познания в областта на хирургията. Ръководител е на Кръжока по онкохирургия от 9 години.

Д-р Добромир Димитров и съпругата му, която също е лекар, имат две дъщери.

(По информация на МУ - Плевен)

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2023 Вестник "Троянски глас"