Търсят се преброители

Общинската преброителна комисия в Троян обяви, че набира 15 нови преброители във връзка с националното преброяване на населението и жилищния фонд, което ще се проведе от 7 септември до 3 октомври 2021 година.

Желаещите да се включат могат да подадат заявление с необходимите документи всеки работен ден от 08,00 ч. до 17,00 ч. в Центъра за административно обслужване в Община Троян в срок до 10 юни, включително.

Кандидатите за преброители трябва да са пълнолетни лица с минимум средно образование. Завършилите висше образование, студентите във висшите учебни заведения, както и кандидатите, участвали в предходни преброявания, се ползват с предимство при подбора.

Препоръчително е кандидатите да имат опит в сферата на образованието, администрацията, финансите, счетоводството, социалното подпомагане, социалните дейности, здравеопазването и други.

Не се допуска за преброители и контрольори да се набират лица, работещи като данъчни служители, инспектори или полицаи.

Подробна информация, както и образци на всички необходими документи, са публикувани на сайта на Община Троян.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"