Обявление за свободно работно място на длъжност главен специалист „Снабдяване и организация по експлоатация и поддръжка на сгради“ в отдел „Счетоводство“ в Общинска администрация Троян

 ОБЯВЛЕНИЕ

   Община Троян, пл.”Възраждане” № 1

           

ОБЯВЯВА

Свободно работно място за длъжността Главен специалист „Снабдяване и организация по експлоатация и поддръжка на сгради“ в отдел „Счетоводство“ към Общинска администрация-гр.Троян – подбор по документи и събеседване с допуснатите кандидати. 

I.Информация за длъжността:

Пълно работно време – 8 /осем/ часа.​

 

II. Изисквания за длъжността:

  • Образователна степен – Средно образование;
  • Професионален опит – 2 години минимален професионален опит, съгласно КДА;
  • Допълнителни умения – Компютърна грамотност /WORD, EXCEL, EMAIL/; умения за работа в екип и комуникативност.

 

III. Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление за кандидатстване – свободен текст;             
  • копие на документ за завършено образование;
  • копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

Основната цел на длъжността е експлоатация и поддръжка на сгради, материално-техническо осигуряване на работата на общинска администрация.

Кандидатите могат да се запознаят  с длъжностната характеристика в кабинет № 21 на Общинска администрация – гр.Троян.

Документите ще се приемат от 10.06.2021 година до 18.06.2021 година включително в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация Троян.

След подбора по документи допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждане на събеседването.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"