Археологически сезон 2021: Крепостта в Дебнево - постигнато и предстоящо

Д-р Стилиян Иванов представи резултатите от досегашните проучвания и предстоящите дейности на археологическия обект в Дебнево на месечната пресконференция на кмета на община Троян Донка Михайлова. Д-р Стилиян Иванов представи резултатите от досегашните проучвания и предстоящите дейности на археологическия обект в Дебнево на месечната пресконференция на кмета на община Троян Донка Михайлова.

Археологическите проучвания на крепостта в с. Дебнево, продължават вече трети сезон. Работата там бе подновена от екип проучватели от филиала на НАИМ-БАН във Велико Търново с ръководител гл. ас. д-р Стилиян Иванов след прекъсване от близо 30 години. В екипа се включват специалист-археолог гл. ас. Светослав Йорданов (НАИМ-БАН) и доц. д-р Георги Мавров от СУ „Св. Климент Охридски“. Научни консултанти са проф. д-р Сергей Торбатов (НАИМ-БАН, САА) и проф. д.изк. Константин Тотев (НАИМ-БАН, филиал В. Търново).

Предишният проучвател – архитект Иван Захариев, заедно с тогавашните негови поддръжници – местните дебневски краеведи баща и син Пейо и Марин Дулев, разкриват и консервират много структури на терен – крепостни стени, жилищни и стопански сгради, производствени съоръжения, благодарение на което, те са добре запазени и до днес.  

Възстановяването на достъпа до обекта и активната работа по проучване и социализация днес са реализирани благодарение на ежегодното финансиране от страна на Община Троян и Министерството на културата, както и на подкрепата и съдействието от страна на кмета на общината Донка Михайлова и колегите от Музея на занаятите.

В резултат на проучванията е установено, че хълмът в м. Калето в Дебнево е обитаван още в периода на късножелязната епоха, когато там е съществувало тракийско селище. От това време са намерени глинено огнище с овална форма, голямо количество сива монохромна керамика, парчета от съдове работени на ръка, глинени прешлени за вретено и един фрагмент от питос с отпечатана палмета от IV-III в. пр. Хр.

През следващите периоди – тези на късната античност и средновековието, обектът е бил укрепен, изградени са крепостните стени, множество жилищни и стопански постройки. Въз основа на провежданите днес разкопки е натрупана интересна информация за характера на обитаване на крепостта – прецизирана е хронологията и са намерени голямо количество находки, които вече са част от фонда на Музея на занаятите и бяха показани тази пролет в рамките на изложбата “Отпечатъци от стари времена“.

С помощта на местния деен учител по история Анелия Подаяшка са привлечени местни жители, които спонсорират възстановяването на старото ателие за реставрация и консервация на керамични съдове, чийто покрив и дограма са вече изцяло подновени. Съпругата на краеведа Марин Дулев – Любка Дулева, дарява на екипа каменни плочи, които да бъдат използвани за подова настилка на сградата. В бъдеще ще се възстановят и намиращите се вътре, прекрасни стенописи, представляващи копия на сцени и текстове от Манасиевата летопис и Лондонското евангелие. Учениците и училищният колектив от местното училище, изградено в непосредствена близост до обекта, заедно с неговия директор Кремена Стойчева ежегодно се присъединяват като доброволци към археологическия екип.

Планираните дългосрочни проучвания ще създадат необходимите предпоставки за предприемане на допълнителни консервационно-реставрационни работи, които да доразширят и допълнят вече разкритите и запазени върху над 5 дка архитектурни структури, с цел утвърждаването на обекта в музейната мрежа и туристическите маршрути на територията на Община Троян.

 На снимките в галерията:

Д-р Стилиян Иванов представи резултатите от досегашните проучвания и предстоящите дейности на археологическия обект в Дебнево на месечната пресконференция на кмета на община Троян Донка Михайлова.

Крепостта в Дебнево.

Един от стенописите в старото ателие за реставрация и консервация на керамични съдове.

 

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"