„Създаване на център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“ - пресконференция и официална церемония „Първа копка“

Община Троян организира встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“ по проект BG05M9OP001-2.061-0006 „СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ТРОЯН“

по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания - Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на 28.06.2021 г. (понеделник) от 11.00 часа в гр. Троян, ул. „Радецки“ № 30 (пред сградата на незавършената поликлиника)

 

Ще се радваме да бъдете част от това важно за Троян събитие.

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2022 Вестник "Троянски глас"