Тече срокът за подаване на декларации за определяне размера на такса битови отпадъци

Отдел „Местни приходи“ в Община Троян информира гражданите и ръководителите на предприятия, че съгласно Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян срокът за подаване на декларации за определяне размера на такса битови отпадъци според количество за 2022 година е определен от 1 септември до 31 октомври на 2021 година.

Декларации по образец се подават лично или чрез упълномощено лице в отдел „Местни приходи“, находящ се на ул. „Раковски“ 55 или чрез пощенски оператор с писмо с обратна разписка в срок до 1 ноември 2021 година.

                                                                                            

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2021 Вестник "Троянски глас"