За Деня на българската община – 12 октомври, Община Троян открива 3 обновени обекта

Първите 10 граждани, посетили Центъра за услуги на гражданите в сградата на общинската администрация, ще получат символични подаръци.

И тази година Община Троян ще отбележи 12 октомври – Празника на българската община със станалото вече традиционно за този ден откриване на реновирани обекти и подаръци за първите посетители в Центъра за услуги на гражданите.

Припомняме, че датата е избрана за празник от делегатите на Общото събрание на НСОРБ през 1998 г., тъй като на нея през далечната 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и гражданското управление, в който се регламентира дейността на общинските съвети, кметовете и техните помощници.

Освен символ на приемственост и традиция в местното самоуправление, празникът е и повод  да се популяризира дейността на местната власт и да се постигне по-добро разбиране за ролята на общинска администрация.

Тази година първите 10 гражданите, посетили Центъра за административни услуги на Общината на 12 октомври, ще получат символични подаръци, брандирани със запазената марка на града. Според утвърдената от няколко години практика, троянци ще могат да използват безплатно и всички административни услуги по гражданско състояние в празничния ден.

В късните следобедни часове предстои откриване на три обновени обекта в града – санираният блок „Машстрой 2“ в кв. „Лъгът“, нови площадки за игра в детска градина „Осми март“ и реконструирана сграда в двора на Начално училище „Христо Ботев“.

Ето и кратка информация, свързана с реализирането на трите строителни проекта.

Лошото състояние на  дървените съоръжения за игра, с които доскоро разполагаше ДГ ‚,Осми март“, наложи търсенето на трайно решение за подмяната им. За пореден път Община Троян успя да се възползва от обявената кампания по проект „Красива България”, като получи исканото финансиране от над 85 хил. лева по Мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с проект „Детска площадка в ДГ “Осми март“ -  гр. Троян“. Изпълнител на дейностите по проекта е фирма „Строител Троян“ ЕООД.

Блок „Машстрой 2“ е една от четирите сгради, по които се работи в рамките на проект BG16RFOP001-2.003-0020, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  В него има 35 самостоятелно обособени обекта с жилищно предназначение. Строително-ремонтните дейности започнаха на 19 април тази година и изпълнителят – фирма „Вертикал 90“ ЕООД от Габрово, успя да се справи предсрочно, доста преди изтичането на определените 270 дни за изпълнение.

Изпълнени са енергоспестяващите мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност на сградата, в това число: топлинно изолиране на външните стени, покрива и пода, подмяна на фасадната дограма, изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части, строително-монтажни дейности по конструктивно възстановяване/усилване и изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации, предписани в техническия паспорт на сградата.

Много необходимо и чакано от педагози, родители и ученици беше реализирането на проекта в НУ „Хр. Ботев“, Троян. Като резултат от изпълнените дейности, училището вече разполага с компютърен кабинет, какъвто липсваше до момента, както и с помещения за занимания по интереси и за работа с деца със специални образователни потребности. Доставени са и необходимите обзавеждане и оборудване.

Проектът за преустройството на сградата, датираща от 80-те години на миналия век, е финансиран чрез програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ (2020-2022 г.) на Министерството на образованието и науката и е на обща стойност 221 500 лева.

Преслава ИВАНОВА

Община Троян

Споделяне

Контакти

Издание на "ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ" ЕООД

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА:

Град Троян, ул. "Опълченска" № 1А, ет. 2

Главен редактор: Румяна Моканова

Телефон: 0886 911 259

E-mail: tr_glas@mail.bg / tr_glas@abv.bg

Община Троян

Официален сайт: www.troyan.bg

Туристически портал:

https://visit.troyan.bg

© 2021 Вестник "Троянски глас"